Pakalpojuma cena 

 Nr.p.k.

 Grāmatvedības pakalpojumi

 Cena(bez PVN) mēnesī sākot no ...

 1.

Fiziskai personai, saimnieciskās darbības veicējam

40 €

 2.

Fiziskai personai, kura maksā IIN 10% bez saimnieciskās darbības reģistrācijas

 20 € 

 3.

Juridiskai personai, MUN maksātājam

 40 € 

 4.

Juridiskai personai, kura maksā nodokļus vispārējā kārtībā

60 €

 *IIN- iedzīvotāju ienākuma nodoklis

MUN- mikro uzņēmuma nodoklis 

Cena tiek noteikta individuāli katram klientam, jo to ietekmē tādi būtiski faktori kā:

 • struktūrvienību skaits;
 • pamatlīdzekļu skaits;
 • realizācijas dokumentu skaits;
 • skaidras naudas dokumentu skaits (čeki, kvītis);
 • kases aparātu skaits;
 • termināla esamība;
 • norēķinu kontu skaits;
 • operāciju skaits katrā norēķinu kontā;
 • piegādes dokumentu skaits;
 • kredīta esamība;
 • darbinieku skaits;
 • degvielas uzskaites nepieciešamība, automašīnu skaits;
 • vai ir darījumi ar kokmateriāliem, darījumi ar metāllūžņiem, būvpakalpojumi;
 • vai ir darījumi ar ES, ar trešajām valstīm;
 • komandējumu, darba braucienu skaits;
 • vai uzņēmums ir PVN maksātājs;
 • apgrozījums (cik bieži jāiesniedz PVN deklarācija); 
 • darījumu sarežģītības pakāpes;
 • valūtu skaita, kurās tiek veiktas saimnieciskās operācijas;
 • bankas norēķinu kontu daudzums.