Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles nolikums, tai skaitā sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju.

Saturs:

Vispārīgie noteikumi;

Sankciju riska novērtējums;

Iekšējās kontroles sistēmas politika un procedūras;

Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam ( FID ) par iespējamu izvairīšanos no sankciju režīma;

Atbildība;

Mērķis un darbības joma;

Pārkāpumu izvērtēšana;

Lietderības apsvērumu izvērtēšana;

Soda naudas piemērošana;

Ierobežojumi darbībai un tiesisko pienākumu piemērošana;

Sankciju piemērošanas principi;

Informatīvais materiāls (vadlīnijas); 

Sankciju riski darījuma partnerim;

Darba līgums;

Darbinieku apmācība, tiesības,pienākumi un atbildība;

Kas ir Sankcijas?;

Lēmums par atturēšanos veikt darījumu;

Amata apraksts;

Pašriska noteikšana;

Pilnvara;

Rīkojums par atbildīgo personu;

Apmācības reģistrācijas žurnāls;

Sankciju likuma subjekta klienta risks;

Sankciju likuma subjekta risks;

Sankciju likuma subjekta klienta (nerezidenta) riska novērtēšana;                  

Valstu saraksts, pret kurām ir noteiktas sankcijas. Sankciju riska pārvaldīšana. Ziņojamas pārrobežu shēmas par agresīvu nodokļu plānošanu.

Metodikas cena:

- EUR 180.00 + PVN