Nolikums "Transportlīdzekļu izmantošana saimnieciskās darbības nodrošināšanai" 

SIA ”Account MK” piedāvā visiem grāmatvežiem iegādāties metodikas paraugu "Transportlīdzekļu izmantošana saimnieciskās darbības nodrošināšanai",  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod  metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

1.Akts par PL pieņemšanu.

2.Kravu starptautisko autopārvadājumu atļauju veidi un izmantošana.

3.Atskaite degvielas izlietojumam.

4.Auto pieņemšanas nodošanas akts.

5.Autobusu pasažieru tiesības.

6.Ceļazīme.

7.Iesniegums atļaujas saņemšanai pasažieru regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem maršrutā uz trešo valsti.

8.Kravas pārvadājumi ar autotransportu.

9.Materiālu izlietojuma norakstīšanas akts.

10.Mehānismu darbu uzskaite.

11.Norakstīšanas akts mazv inv.

12.Piemēri lietotu auto grāmatošanai.

13.Pieņemšanas nodošanas ekspluatācija akts.

14.PL norakstīšanas akts.

15.PL pieņemšanas nodošanas akts.

16.PL pieņemšanas nodošanas ekspluatācija akts.

17. Citi pielikumi.

Pilnu saturu nosūtīsim Jums pēc pieprasījuma.

 

Metodikas cena:

-EUR 120,00 + PVN