Nolikums „Personāla ilgtspējas pasākumi un reprezentācijas”.

SIA ”Account MK” piedāvā visiem grāmatvežiem iegādāties metodikas paraugu „Personāla ilgtspējas pasākumi un reprezentācijas”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod  metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

1. Nolikums par personāla ilgtspējas pasākumiem un citiem izdevumiem (darba apģērbs, darba aizsardzība, ūdens, pārtika, atpūtas telpas, kompensācijas, komandējumi, dāvanas, balvas, konkursi, apdrošināšana u.c.

2. Nolikums par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.

3. Nolikums par reprezentācijas un reklāmas izdevumiem.

4. Nolikums par ziedojumiem.

5. Pārskats par reprezentāciju.

6. Rīkojums par reprezentācijas izdevumu un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu limitiem.

7. Akts par reprezentācijas izdevumiem.

8. Darba kārtības noteikumi.

9. Darba līguma paraugs.

10. Koplīgums.

11. Latvijas mēroga konkursa nolikums.

12. Starptautiska mēroga konkursa anketa.

13. Starptautiska mēroga konkursa nolikums.

14. Tāme.

15. Atskaite par komandējumu.

16.Citi pielikumi.

Pilnu saturu nosūtīsim Jums pēc pieprasījuma.

Akcijas cena: EUR 30.00 + PVN 

Parastā cena: EUR 60.00 + PVN 


Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396