„Grāmatvedības politika”.

SIA ”Account MK” piedāvā visiem grāmatvežiem iegādāties metodikas paraugu „Grāmatvedības politika”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod  metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

1.Akts par PL pieņemšanu.

2.Attaisnojuma dokumenti un rekvizīti 2019.

3.Avansa pieprasījums.

4.Darbinieka izdevumu segšana.

5.Savstarpējo ieskaišu akts.

6.Krājumu inventarizācija (pēc periodiskās metodes) uz 31.12.2019.

7.Pamatlīdzekļu inventarizācija uz 31.12.2019.

8.Preču zudumu aprēķins.

9.Pamatlīdzekļu pieņemšanas, nodošanas ekspluatācijā akts.

10.Pamatlīdzekļu – izremontēto, rekonstruēto pieņemšanas ekspluatācijā akts.

11.Pamatlīdzekļu norakstīšanas akts par pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā.

12.Pārskats par darbu izpildi (pakalpojumu sniegšanu).

13.Par krājumu uzskaites un norakstīšanas kārtību.

14.Ārpusbilances uzskaites darījumu inventarizācijas akts.

15.Nolikums par inventarizācijām un to norises kārtība.

16.Citi pielikumi.

Pilnu saturu nosūtīsim Jums pēc pieprasījuma.

 

Metodikas cena:

-EUR 120,00 + PVN