Metodika "Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana”

SIA ”Account MK” piedāvā visiem grāmatvežiem iegādāties metodikas paraugu „Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana”, kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.

SIA ”Account MK” pārdod  metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem: 

1. Kā uzrāda debitoru parādus gada pārskatā?

2. Inventarizācija.

3. Debitoru un kreditoru salīdzināšana.

4. Uzkrājumu izveidošana.

5. Šaubīgo debitoru atzīšana.

6. Bezcerīgo debitoru norakstīšana.

7. Grāmatvedības politika.

8. Debitoru uzskaites grāmatojumi.

9. Debitoru uzskaite.

10. Pircēji un pasūtītāji.

11. Avanss par preci, PL un NIe.

12. Avansa norēķini.

13. Cesijas līgumi.

14. Savstarpēji ieskaiti.

15. Aizdevumi.

16. Zaudētie parādi PVN izpratnē.

17. Atlaides.

18. Kredītrēķins.

19. Kā darījumus uzrāda PVN deklarācijā?

20. UIN un debitoru parādi līdz 31.12.2017. un vēlāk.

21. Peļņas segšana.

22. Aizdevumi.

23. Cesija. Kad UIN nav jāmaksā.

24. Uzkrājumi uz 31.12.2017. un vēlāk.

25. UIN maksāšana un uzrādīšana UIN deklarācijā.

26. Nodokļu pārmaksa.

27. Pirkuma līgums.

28. Civilprocesa likums par piedziņu.

29. Pavadzīme.

30. Izlīgums.

31. Aizdevuma līgums.

32. Piedziņas vēstule.

33. Cesija.

34. Barteris.

35. Ieskaits.

36. Lēmums par parāda norakstīšanu.

37. Atgādinājuma vēstule.

38. Piedziņas vēstule.

39. Pieteikums tiesā.

40. Pieteikums kreditora prasījumu reģistram.

41. Lēmums atskaitīt/samaksāt PVN un UIN.

 

Metodikas cena: 

-EUR 130,00 + PVN