SIA “Account MK” sadarbībā  ar SIA EiroVest piedāvā:

16. decembrī Liepājā
18. decembrī Ventspilī

2014. gada pārskata sastādīšana, nianses, kam jāpievērš īpaša uzmanība.
Kam gatavoties 2015. gadā saistībā ar plānoto jauno “Gada pārskatu likumu”

Lektore: Marina Ķere – ilggadēja Grāmatvežu sertifikācijas centra lektore, finanšu grāmatvedības speciāliste

Semināra programmā:
1. Gada pārskata sastādīšanu reglamentējošie LR normatīvie akti. Uzņēmuma  gada pārskata sastādīšanas politika.
2. Valdes locekļu atbildība par gada pārskatā ietverto informāciju.
3. Galvenie jaunā “Gada pārskatu likuma” likumprojekta pamatprincipi.
4. Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana gada pārskatā: nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu novērtēšana.
5. Darījumu partneru pārbaude darījuma brīdī 2014. gadā.
6. Kādos gadījumos nepieciešams veikt pamatlīdzekļu pārvērtēšanu. Vai pamatlīdzekļus gada pārskatā drīkst atstāt “0” vērtībā un norakstīt uzturēšanas izmaksas.
7. Apgrozāmo līdzekļu novērtēšana gada pārskatā. Kļūdas dokumentu noformēšanā, iegādājoties krājumus, 2014.gadā.
8. Debitoru novērtēšana, uzkrājumu veidošana šaubīgiem parādiem. Debitoru parādu pārrēķināšana.
9. Valdes locekļu un darbinieku parādi no viņiem izsniegtajiem avansiem pret norēķinu, iespējamie riski.
10. Parādi valdes locekļiem, darbiniekiem bilances pasīvā, iespējamie riski.
11. Citi jautājumi.

                                                                   

Norises laiks: no plkst. 10:00 līdz 14:00
Dalības maksa: EUR 55.00
Atlaide 10% - piedaloties diviem un vairāk apmeklētājiem no viena uzņēmuma vai dalībniekiem no citām pilsētām. Atlaides nesummējas.


Atsaucot savu dalību seminārā:
* 2 darba dienas pirms semināra, dalības maksa tiek atmaksāta vai ir iespēja apmeklēt citu semināru
* 1 dienu pirms semināra vai semināra dienā, dalības maksa netiek atmaksāta
Iepriekš vienojoties ar organizētājiem, semināru Jūsu vietā var apmeklēt cita persona