Semināri 

 Nosaukums

Datums

Laiks 

Lektore 

Pilsēta

Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi no 2021. gada 1. jūlija uzņēmumu vadītājiem, pašnodarbinātām personām un autoriem. (krievu valodā)  

 30.06.2021.

14:00-15:30

Marina Ķere

Tiešsaistē

 

SIA "Account MK" piedāvā ikvienam apmeklēt seminārus, kas saistīti ar grāmatvedību, nodokļiem un šo jomu. 

Semināri tiek organizēti kvalitatīvi un pārdomāti, regulējoties pēc LR noteikumiem.

Katram dalībniekam semināra laikā tiek izsniegts izdales materiāls. 

Organizējam seminārus sadarbībā ar SIA "EiroVest" uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir semināru un kursu organizēšana.