Nolikums „Nolikums par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu internetā”.


SIA ”Account MK” piedāvā visiem grāmatvežiem iegādāties metodikas paraugu „Nolikums par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu internetā”,  kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.


SIA ”Account MK” pārdod  metodikas paraugu ar šādiem pielikumiem:

Mājas lapas atvēršana.

Mājas lapas reģistrēšana VID.

Informācijas sniegšana VID par sludinājumiem.

Ārvalsts kontu reģistrēšana VID.

Informācijas norādīšana internetā piedāvātajām precēm un pakalpojumiem.

Pasūtījuma izdarīšana internetā.

Informācija par līguma noteikumiem un uzvedības kodeksiem. Informācijas uzglabāšana galiekārtā.

Informācija par komerciāliem paziņojumiem.

Komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizliegums.

Starpnieka pakalpojuma sniedzēja atbildība un pienākumi.

Nodokļu administrācijas un nodevu administrācijas pienākumi.

Domēna vārda atslēgšana un mitināšanas pakalpojumu pārtraukšana (apturēšana) normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos.

Domēna vārda lietošanas tiesību nodošanas liegums saistībā ar nodokļu revīzijas (audita) veikšanu.

VID informācijas saņemšana no citiem portāliem

Fizisko personu datu aizsardzība.

Datu aizsardzības speciālists

Distances līgums.

Darījuma noformēšana ar pircēju.

Reklāmas izvietošana.

Cenas norādīšana.

Pasūtījuma saņemšana, reģistrēšana.

Preces izsniegšana un pakalpojuma sniegšana pircējam uz mājām vai piegādes punktu.

Pavadzīmes noformēšana

Norēķini - skaidrā un bezskaidrā naudā.

Pasta komersants.

Kases aparāta lietošana.

VID reģistrēto kvīšu lietošana.

Muitas maksājumi fiziskām personām.

Tālpārdošanas darījumu subjekti.

Reģistrācija PVN maksāšanai citu valstu budžetā.

PVN likmes.

Piegādes vieta.

Preču imports tālpārdošanas gadījumos.

Preču eksports tālpārdošanas darījumos.

Preču iegāde no ES tālpārdošanas gadījumos.

Preču piegāde uz ES tālpārdošanas gadījumos.

Tālpārdošana Latvijā.

Līguma noformēšana.

Ja Latvijas ražotājs liek preci savā mājas lapā.

Ja Latvijas ražotājs liek preci citā mājas lapā Latvijā.

Ja Latvijas ražotājs liek preci ES mājas lapās.

Ja Latvijas ražotājs liek preci trešo valstu mājas lapās.

Preču transportēšana.

Pavadzīmes noformēšana.

Norēķins ar interneta veikaliem.

Pircēju saraksts.

PVN rēķina izrakstīšana.

PVN aprēķināšana.

PVN uzrādīšana deklarācijā.

Noliktavas ES. Preču piegāde uz noliktavu.


Metodikas cena:

-EUR 230.00 + PVN